"sillon alussa me misattiin ihan koko ajan"
"sit saa passuuttaa niitä"

minä vaan kirjoitan ja teen sitä aina kursiivissa.