Olen eräässä seuraamassani (salasanan takaisessa) blogissa päätynyt keskustelemaan leikistä. Taas yksi niitä lempikeskustelu- ja pohdiskeluaiheitani. Voisin jatkaa tätä pohdiskelua loputtomiin, mutta olkoon nyt.
Tässä iloksenne osa kommentistani:

Eli määrittelyosio ensin: minusta Leikki (isoilla alkukirjaimilla) on muutaman lapsen välinen, intensiivinen, mielikuvitustila. Tila, jossa leikkijät sulkevat ulkomaailman reaaliteetit ympäriltään ja etenevät flow-tilassa. Tällainen Leikki on puhdistava, voimakas ja lapselle tärkeä.
Kaikki leikit eivät ole tätä, eivätkä voikaan olla.
On myös intensiivisiä ryhmäleikkejä, ulkoleikkejä, pelejä, on leikkejä, joita leikitään kun ryhmässä tai samassa tilassa on aikuinen (jolle lapset tietyssä mielessä esiintyvät; leikki muuttaa luonnettaan, ja lapset leikkivät siten kuin kuvittelevat aikuisen heiltä odottavan).
Minulle siis Pyhä Leikki (jos nyt näin voi sanoa) on todellakin pyhä, ja aikuisilta tietyssä mielessä salattu tila.

Ja nyt kun olen jotenkin yrittänyt määritellä tätä käsitystäni...

Olen sitä mieltä, että ne, jotka kaikkein eniten tarvitsisivat tällaisen flow-leikin kokemusta, jäävät liian helposti ulkopuolelle tai heidät tieten jätetään.
Siinä astuu aikuinen kuvaan mukaan, ja myös leikki (sellaisena kuin minä sen ymmärrän) muuttaa muotoaan. Aikuinen (päiväkotitäti tmv) tulee tulkiksi ja tukemaan lapsen leikkiinpääsyä, ja auttaa koko leikkiryhmää pääsemään alkuun. Leikki vain ei silloin ole enää se sama -aikuisen puuttuminen asiaan väistämättä muuttaa leikin luonnetta.
(en edes ole varma, voiko Leikki siinä mielessä kuin minä sen syvimmillään käsitän, toteutua esim. päiväkodissa?)
Joka tapauksessa, tällaisessa tilanteessa, kun on tulkki saatavilla, auttamassa leikin alkuun ja jostain seuraamassa, että kaikki pääsevät leikkiin käsiksi, on tietysti kaikilla oltavakin siihen mahdollisuus.
Periaatteessa päiväkoti tai kerho tai vastaava, "julkinen" paikka on sellainen, jossa leikkiin on mahduttava mukaan useampiakin leikkijöitä - jo siksi, ettei leikistä tule syrjinnän välinettä.

Mutta taas (se ihana) toisaalta: onhan sekin väärin leikkijöitä kohtaan, jos heidän on aina otettava omaan tilaansa ja maailmaansa lapsi, joka ei pysty siihen sopeutumaan. Ilman aikuisen apua se ei vain onnistu - ja kun aikuinen on kuvassa mukana, muuttaa leikki luonnettaan.

Olisiko tässäkin ohjenuorana se vanha hyvä "seurassa ei saa kuiskia" - eli yleisissä tilanteissa, päiväkodissa, koulussa - ei leikkiä voi kokonaan sulkea ulkopuolisilta?

Minä jotenkin innostun (=provosoidun) tästä aiheesta ehkä juuri siksi, että tässä on niin selkeästi kaksi puolta ja kaksi erilaista tarvetta.
On niiden syvästi ja intensiivisesti leikkivien lasten tarve pitää se leikki itsellään.
Ja sitten on niiden ulkopuolelle jäävien lasten tarve päästä mukaan ryhmään, päästä jossain tapauksissa oppimaan leikkimistä. Tarve kuulua ryhmään, tulla hyväksytyksi, olla osa. Se on suuri ja tärkeä tarve ja sitä pitää puolustaa - ja sen nimissä pitää kaikkien päästä mukaan.

 

Ja koska on kaksi puolta, on myös ainakin kaksi kysymystä:
Mikä on sellainen leikki /leikkitilanne, johon on kaikkien päästävä?


Ja ovatko ne lapset, jotka ovat johonkin leikkiin pyrkimässä, pyrkimässä juuri siihen leikkiin hyvästä syystä? Voihan olla, että lapsi joka aina roikkuu "häntäkärpäsenä" ja valittaa, ettei pääse leikkiin mukaan, käyttää tavallaan omaa ulkopuolisuuttaan tietynlaisena vallan välineenä. Samoin kuin leikkijät voivat käyttää leikkiään vallan välineenä: "me ei oteta sua mukaan", voi myös leikin ulkopuolinen käyttää sitä: "kukaan ei leiki munkaa" - tilanteessa, jossa hänelle kuitenkin olisi tarjolla leikki jossain - ehkä eri ryhmässä tai eri tavalla kuin hän haluaisi. Varsinkin tilanteessa, jossa lapsella on sosiaalisissa taidoissa harjoittelemisen varaa, voi leikkiinpyrkiminen olla tietynlaista kiusaamista sekin - kun on kaveripari, johon ei osaa kuulua, täytyy se hajoittaa. (Tätä onneksi harvemmin!)

Summa summarum: kategorisesti ei voi sanoa että kaikkiin leikkeihin on kaikkien päästävä mukaan, eikä myöskään voi sanoa että leikki on aina ulkopuolisilta suljettu.
On tilanteita ja tilanteita...